Disclaimer Register AC

Het Register AC besteedt veel zorg aan het toegankelijk, correct en compleet maken en houden van de inhoud van onze website www.registerac.nl.
Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Register AC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op onze website.
Het is mogelijk dat via de internetsite van het Register AC toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (de gevolgen van) het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Auteursrecht

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) in deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van het Register AC worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan: secretariaat@registerac.nl


Register AC Camerastraat 23 1322 BB Almere Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl