Gedragscode

Download hier de gedragscode van het Register AC.

Ingeschrevenen van het Register AC hebben deze gedragscode onderschreven waarmee ze aangeven integer en betrouwbaar te handelen. Hierdoor heeft de AC-titel echt toegevoegde waarde en is het een keurmerk voor hen die aan de strenge eisen voldoen.


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl