Toelatingseisen

AC wordt u niet zomaar. Om ingeschreven te worden in het Register AC moet u aan een aantal eisen voldoen op het gebied van kennis, ervaring en integriteit.

Als AC
–       Heeft u tenminste drie jaar werkervaring
–       Bent u werkzaam op managementniveau
–       Hebt u een post-hbo controllersopleiding gevolgd

Daarnaast hebben ingeschrevenen van het Register AC een gedragscode onderschreven waarmee ze aangeven integer en betrouwbaar te handelen. Hierdoor heeft de AC-titel  toegevoegde waarde en is het een keurmerk voor hen die aan de strenge eisen voldoen.

Om AC te worden bent u een stevige controller of accountingmanager die tenminste drie jaar werkervaring heeft in planning & control, accounting of financieel management. U werkt bij een grote of middelgrote organisatie in een leidinggevende functie of bent lid van het management team. In vaste dienst of als interimmer. U onderschrijft de gedragscode van het Register AC als richtsnoer voor uw beroepsuitoefening. U hebt tenminste een post-hbo, post-Bachelor of Master´s controllersopleiding.

Aanvragen tot inschrijving worden door de Toelatingscommissie zorgvuldig beoordeeld en getoetst aan alle toelatingseisen. Want AC word je niet zomaar.

Continue ontwikkeling

Een ingeschrevene dient bij te blijven in het vakgebied, opleidingen te volgen en zich continu te ontwikkelen.


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl