Bestuur

Het bestuur van Register AC is in handen van:

–       drs. A. Faber AC (voorzitter)
–       G.W.J. Meershoek-de Leeuw AC (secretaris/penningmeester)
–       J.C. van Dijkhuizen AC (toelating)

Het bestuur laat zich op specifieke onderwerpen bijstaan door commissieleden, adviseurs en externe deskundigen.

–       W.C.M. Jumelet AC (projecten)


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl