Bijeenkomst: “Een effectieve controller in een tevreden organisatie”

Kom je woensdagavond 27 november naar het Register AC in Utrecht?
We stellen het zeer op prijs als je je aanmeldt bij ons secretariaat.

Hier vind wat praktische informatie:
inloop vanaf: 17.30 uur met een hapje
aanvang: 18.15 uur
datum: woensdag 27 november 2019
locatie: De Vereeniging, Mariaplaats 14, Utrecht
onderwerp: Een effectieve controller in een tevreden organisatie
Bij de inloop is er voor de liefhebbers een italiaanse lunch (met lekkere soep en broodjes). Rond 20.00u zullen we klaar zijn met het inhoudelijke deel en is er tijd om met elkaar te borrelen.

De deelname is voor AC’s gratis. Daarnaast is een aantal leden van Financials for Financials in de gelegenheid gesteld om ook deel te nemen. Wel willen we graag weten of je van plan bent om te komen.

Wat gaan we doen?

Het Register AC bestaat 30 jaar en dat is een mooi moment om eens stil te staan bij hoe wij als beroepsgroep functioneren, vanuit de praktijk bezien.
Een groot deel van het werk van controllers betreft het ondersteunen van de besluitvormings- en bedrijfsprocessen, zoals het verzamelen en analyseren van gegevens, en daarover rapporteren en adviseren. Belangrijk werk dat meestal gebeurt ten behoeve van “interne klanten” zoals directeuren, bestuurders, managers, bedrijfsvoerings- en operationele afdelingen.

Maar wanneer doe je als controller je werk eigenlijk goed?
Gaat jouw aandacht naar zaken die de organisatie ook het belangrijkste vindt?

André de Waal en Eelco Bilstra hebben een onderzoek gedaan naar de interne klanttevredenheid. Daarbij werd in beeld gebracht wat onze opdrachtgevers eigenlijk van ons verwachten, wat zij belangrijk vinden (de mooiste rapportages zijn zinloos als er niemand in geïnteresseerd is. Doe je de dingen goed, of doe je de goede dingen).
Daar willen wij graag meer over horen en daarvoor zorgt Eelco op de 27e.

Ik hoop dat ik je bij deze bijeenkomst in Utrecht kan begroeten.

Mede namens Gabi en Jan,
met vriendelijke groet,

André Faber
voorzitter


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl