Bijeenkomst voor AC’s op dinsdag 13 juni 2023

“Zijn het spannende tijden of zien we interessante ontwikkelingen?”

      Wat betekent het voor ons dat de rente weer (een beetje) omhoog is geklommen, de inflatie weer (een beetje) is gedaald, de groei nog (redelijk) op peil is gebleven en de krapte op de arbeidsmarkt  (onverminderd) hoog blijft.

      Wat betekent het voor ons dat de technologische ontwikkelingen zo hard gaan dat zelfs technische wetenschappers en grote tech-ondernemers waarschuwen dat de instituties en de maatschappij het niet (meer) kunnen bijhouden.

      Wat betekent het voor ons dat de energietransitie en duurzaamheid nu echt centraal (lijken te) komen staan in ondernemen en besturen.

      Wat betekent het voor ons dat actiegroepen door rechtszaken en ontwrichtende acties de politieke besluitvorming (willen) bepalen.


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl