Met Fast close naar een snellere en efficiëntere rapportage

De controller kan zelf bijdragen aan kostenreductie en betere informatievoorziening, zo betoogde André Salomons tijdens het webinar voor ingeschrevenen van het Register AC. “Het is een lifstyle.” Deelnemers aan het webinar konden thuis achter de pc of in de trein met de tablet live vragen stellen, die direct aan de spreker werden gesteld. Door de professionele techniek was dit heel eenvoudig. Je kunt het alsnog bekijken. Klik hier


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl