Online seminar Register AC ‘Fast Close’

Op dinsdag 24 juni organiseerde Register AC een online seminar. Vanaf 19.30 uur kon u vanachter uw eigen computer of iPad een door Andre Salomons “gesproken column” bijwonen over het onderwerp Fast Close en werd u bijgepraat over wat er zoal bij de Stichting Register AC speelt. De heer Salomons is professional op het gebied van o.a. Fast Close, Financial Closing, Budgettering en schrijft regelmatig blogspots voor Controllermagazine.

Dit online seminar was toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Hoe werkte het online seminar?

Deelname aan het online seminar was gratis. Het online seminar duurde ongeveer 30 minuten. Vragen stelde u eenvoudig via het daarvoor bedoelde venster tijdens het online seminar. Vragen die niet tijdens de live sessie door één van de aanwezige bestuursleden of de gast behandeld konden worden, werden achteraf via e-mail beantwoord. Zo kreeg u tijdens of aansluitend de bijeenkomst een deskundig antwoord.


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl