PE-verplichting voor controllers: bijblijven en doorgroeien

In 2007 werd permanente educatie ingevoerd voor accountants in business en registercontrollers, om de toegevoegde waarde van de titel vast te houden en hoge kwaliteit te blijven leveren. Met ingang van 2021 verandert de PE-verplichting voor accountants in business van een systeem met punten naar een op output gericht PE-systeem. Cm schreef het hieronder gelinkte artikel en maakt inzichtelijk welke verplichtingen er zijn en hoe u hier aan voldoet.

Lees het hele artikel hier.


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl