salomon

Met Fast close naar een snellere en efficiëntere rapportage

- 29 mei 2015

De controller kan zelf bijdragen aan kostenreductie en betere informatievoorziening, zo betoogde André Salomons tijdens het webinar voor...lees verder


Register AC Camerastraat 23 1322 BB Almere Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl