salomon

Met Fast close naar een snellere en efficiëntere rapportage

- 29 mei 2015

De controller kan zelf bijdragen aan kostenreductie en betere informatievoorziening, zo betoogde André Salomons tijdens het webinar voor...lees verder


Register AC Hartweg 2 3762 SE Soest Tel: 036-5330130 Email: secretariaat@srac.nl